Pravidla a ustanovení závodu Tour de Ralsko

Pořadatel: Mimoňští Sršni, z.s., IČ 228 622 42, Střelnice 2277, Česká Lípa 470 01, [email protected]

Ředitel závodu: Ondřej Litresits, tel.: 607 232 058, [email protected]

Termín konání: Sobota 9. května 2020 (závodí se za každého počasí)

Místo konání: Areál dostihové dráhy, město Mimoň (GPS 50.6527033N, 14.7163289E)

Přihlášky: Registrace budou otevřeny 2. Ledna 2020

Kancelář závodu: V místě konání

Start závodu: náměstí 1. Máje, Mimoň

Harmonogram:

 • Akreditace závodníků v zázemí závodu : 8:00 – 12:15
 • Začátek dětských závodů 9:30 (kategorie startují postupně)
 • Rozprava před závodem: 12:30
 • Start závodu: 13:00
 • Vyhlášení výsledků: 15:30

Kategorie:

 • Muži do 19 let
 • Muži 20-29 let
 • Muži 30-39 let
 • Muži 40-49 let
 • Muži 50-59 let
 • Muži 60+
 • Ženy do 29 let
 • Ženy 30+

Dětské kategorie:

 • Odrážedla :.......................0-4 let (hromadný start, 2016 a mladší)
 • Bobíci, Bobice :................0-4 let (startují na kole, 2016 a mladší)
 • Předžáci, Předžákyně : .....5 – 6 (2014 - 2015)
 • Žáci 1, Žákyně 1 :.............7 – 8 (2012 - 2013)
 • Žáci 2, Žákyně 2 :.............9 – 10 (2010 - 2011)
 • Mladší Žáci, Žákyně : ......11 – 12 (2008 - 2009)
 • Starší Žáci, Žákyně: .........13 – 14 (2006 - 2007)

Dětské závody se řídí pravidly seriálu Dětský MTB Cup.

Startovné:

 • 400 a 500 Kč v předprodeji, na místě je startovné o 100 Kč vyšší (tj. 600 Kč).
 • Startovné pro dětské závody je 100 kč. Pokud jste registrovaná do seriálu Dětský MTB Cup a máte zaplacené startovné na celý serial jej na Tour de Ralsku neplatíte.
 • Pořadatel je oprávněn se rozhodnout, že startovné některým závodníkům odpustí.
 • Slevu ze závodu je možno uplatnit pouze při on-line registraci. Slevu nelze uplatnit na místě.
 • Zaplacené startovné je nevratné (pokud není závodník pojištěný)
 • Na uvítací tašku mají nárok pouze závodnici s online zaplaceným startovným.

Trať:

Délka trati je cca 45 km.

 • Organizátoři si vyhrazují pravidlo trať upravit (max. 10%) v den závodu budou závodnici o případných změnách informováni.
 • Ceny: Pro první tři v každé kategorii.

Fotografie:

Registrací do soutěže Tour de Ralsko souhlasí závodníci s pořizováním fotografií a jejich publikací pro prezentaci soutěže a občanského sdružení.

 • Všechny fotografie, které budou pořízeny během závodu organizátory a dobrovolníky, jsou duševním majetkem občanského sdružení Mimoňští Sršni, které je bezplatně poskytne závodníkům ke stažení a bude je používat k propagaci soutěže.
 • Na smazání nebo nepublikování fotografie lze podat žádost. Na fotografii musí být žadatel nebo jeho syn/dcera. Ředitel soutěže spolu s hlavním fotografem prozkoumají oprávněnost požadavku a provedou patřičné kroky.

Pravidla:

Obecná část:

 • Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
 • Závodníci jsou povinni mít při jízdě na hlavně helmu.
 • Závodníci jsou povinni řídit se pokyny organizátorů a dbát pravidel silničního provozu.
 • Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.
 • Závodník je zodpovědný za absolvování celé trati závodu. Při nedodržení je závodník diskvalifikován nebo penalizován.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností.
 • Pro účast závodníků mladších 18 let je nutný souhlas a prohlášení zákonných zástupců. Formulář je ke stažení na webových stránkách a bude k dostání v zázemí soutěže.
 • Při akreditaci je závodník povinen podepsat prezenční listinu.
 • Závodník nesmí blokovat jiného závodníka nebo činit náhlé změny směru tak, aby křížil dráhu jiného závodníka, a musí dodržovat ostatní zásady v duchu fair-play.
 • Závodník musí absolvovat celou trať tak, jak ji vyznačil pořadatel. Jestliže trať opustí, musí se na ni vrátit v tom místě, ve kterém ji opustil.
 • Sporné záležitosti, které nejsou řešeny pravidly, řeší pořadatel.
 • Nádoby na jídlo a nápoje, které jsou závodníkem používány během závodu, musí být z nerozbitných materiálů.
 • Závodník je povinen se chovat šetrně k životnímu prostředí a neodhazovat odpadky mimo trať (odhodit je tak, aby je mohli organizátoři bez problémů najít a uklidit).
 • V případě odstoupení ze závodu je závodník povinen tuto skutečnost bez prodlení oznámit pořadateli.
 • Trasy pro všechny kategorie jsou stejné.

Pravidla pro Cyklistický závod:

Závodní je povinen po celou dobu jízdy na kolem mít na hlavě helmu. Pokud bude přistžen při jízdě bez helmy bude diskvalifikován.

 • Závodník smí na trati jít pěšky a kolo vést nebo nést, avšak tak, aby nepřekážel.
 • Všichni závodníci musí mít přilbu bezpečně zapnutou od té chvíle, kdy sundají kolo ze stojanu (na začátku cyklistické části), až do chvíle, kdy kolo předají organizátorům (na konci cyklistické části). V případě jízdy bez helmy bude závodník / tým diskvalifikován.
 • Závodník je zodpovědný za technický stav svého kola.
 • Kolo nesmí mít mechanismus, který by jej urychloval.
 • Závodník musí absolvovat celou trať s jedním kolem (bicyklem). Může však svépomocí nebo za pomoci jiného závodníka odstraňovat vzniklé závady, a to i výměnou jednotlivých součástí.
 • Délka cyklistické části je cca 48 km.
 • Při míjení časomíry závodník dbá ve vlastním zájmu na to, aby byl časomírou zaznamenán – např. zpomalí, případně nahlásí své číslo.
 • Časový limit pro absolvování cyklistické části je stanoven na 4 hodiny.

Diskvalifikace (vyřazení závodníka ze závodu):

 • Nastane v případě, že závodník zásadním způsobem poruší výše uvedená Pravidla závodu, např. nepoužije cyklistickou přilbu či neabsolvuje celou trať.
 • Dále bude závodník diskvalifikován, pokud se chová nesportovně, např. uráží jiné závodníky nebo pořadatele.
 • Vyřazen ze závodu bude také závodník, který svým chováním vážně narušuje bezpečnost ostatních závodníků.
 • Diskvalifikace může být udělena i zpětně, nebylo-li možno z objektivních důvodů udělit diskvalifikaci okamžitě, nebo bylo-li porušení pravidel zjištěno později.

Protesty:

Protest je podáván proti chování závodníka nebo proti podmínkám závodu.

Závodník může podat písemný protest řediteli závodu se vkladem 300 Kč, nejdéle do 15 minut po vyvěšení neoficiálních výsledků a pod podmínkou, že tento protest již nebyl ředitelem projednáván a nebylo k tomu učiněno rozhodnutí. Protest řeší ředitel závodu a následně vydává rozhodnutí, které nemá odvolání.

 • Protesty týkající se způsobilosti závodníka a tratí musí být podány řediteli závodu před startem závodu. Závodník, proti kterému byl vznesen protest, může závodit. Rozhodnutí o protestu bude učiněno před vyhlášením výsledků závodu.
 • Závodník, který protestuje proti chování jiného závodníka nebo vybavení jiného závodníka, musí podat protest řediteli závodu písemně do 15 minut po dokončení závodu.
 • Protesty týkající se chyb v časomíře musí být doručeny řediteli závodu do 15 minut od zveřejnění neoficiálních výsledků.

Protest musí obsahovat tyto informace:

údajně porušené pravidlo,

 • místo a přibližný čas údajného porušení,
 • osoby, které se údajného porušení zúčastnily,
 • jména a podpisy svědků údajné události,
 • popis údajné události včetně nákresu, je-li to možné.