Pravidla a ustanovení závodu Tour de Ralsko

Pořadatel: Mimoňští Sršni z.s., IČ: 228 622 42, Střelnice 2277, 470 01 Česká Lípa, [email protected]

Ředitel závodu: Ondřej Litresits, tel.: 607 232 058, [email protected]

Termín konání: Sobota 20. července 2024 (závodí se za každého počasí)

Místo konání: Areál dostihové dráhy, město Mimoň (GPS 50.6527033N, 14.7163289E)

Přihlášky: Online registrace byly otevřeny

Kancelář závodu: V místě konání závodu v areálu dostihové dráhy

Start závodu: Náměstí 1. Máje, 471 24 Mimoň

Harmonogram závodního dne:

 • Akreditace závodníků v den závodu: 8:00 – 12:15 hod.
 • Začátek dětských závodů: 9:30 hod. (kategorie startují postupně)
 • Rozprava před závodem: 12:30 hod.
 • Start závodu: 13:00 hod.
 • Vyhlášení výsledků: 15:30 hod.

Kategorie pro trasu 47km:

 • Muži do 19 let
 • Muži 20-29 let
 • Muži 30-39 let
 • Muži 40-49 let
 • Muži 50-59 let
 • Muži 60+
 • Ženy do 29 let
 • Ženy do 39 let
 • Ženy 40+

Kategorie pro trasu 47km:

 • Muži do 29 let
 • Muži 20-29 let
 • Muži 30+
 • Ženy do 29 let
 • Ženy 30+

Dětské kategorie:

 • Odrážedla :...............................0-4 let (hromadný start, 2016 a mladší)
 • Bobíci, Bobice :.......................0-4 let (startují na kole, 2016 a mladší)
 • Předžáci, Předžákyně : ..........5 – 6 (2014 - 2015)
 • Žáci 1, Žákyně 1 :....................7 – 8 (2012 - 2013)
 • Žáci 2, Žákyně 2 :....................9 – 10 (2010 - 2011)
 • Mladší Žáci, Žákyně : ............11 – 12 (2008 - 2009)
 • Starší Žáci, Žákyně: ................13 – 14 (2006 - 2007)

Harmonogram Dětské závody:

 • Odrážedla : ..........................10:00 hod.
 • Bobíci, Bobice : ...................10:10 hod.
 • Předžáci, Předžákyně: ..........10:20 hod.
 • Žáci 1, Žákyně 1 : ................10:40 hod.
 • Žáci 2, Žákyně 2 : ................11:00 hod.
 • Mladší Žáci, Žákyně : .......... 11:30 hod.
 • Starší Žáci, Žákyně : .............12:00 hod.
 • Vyhlášení výsledků : ............. 12:30 hod.

Dětské závody se řídí pravidly seriálu Dětský MTB Cup.

Startovné:

 • 450 kč a 550 Kč v předprodeji, na místě je startovné o 100 Kč vyšší (tj. 650 Kč) pro obě tratě.
 • Startovné pro dětské závody je 100 Kč. Pokud jste registrováni do seriálu Dětský MTB Cup a máte zaplacené startovné na celý seriál závodů, tak startovné na Tour de Ralsku neplatíte.
 • Pořadatel je oprávněn se rozhodnout, že startovné některým závodníkům odpustí.
 • Slevu ze závodu je možno uplatnit pouze při on-line registraci. Slevu nelze uplatnit na místě.
 • Zaplacené startovné je nevratné (pokud není závodník pojištěný).
 • Na uvítací tašku mají nárok pouze závodnici s online zaplaceným startovným.

Trať:

 • Délka trati je cca 47 km a 30km.
 • Organizátoři si vyhrazují možnost upravit část tratě závodu (max. 10%). O případné změně budou závodníci informováni v den závodu.
 • Věcné ceny jsou připraveny pro první tři závodníky z každé kategorie.

Fotografie:

 • Registrací na závod Tour de Ralsko souhlasí závodníci s pořizováním fotografií a jejich publikací pro prezentaci závodu a občanského sdružení.
 • Všechny fotografie, které budou pořízeny během závodu organizátory a dobrovolníky, jsou duševním majetkem občanského sdružení Mimoňští Sršni, které je bezplatně poskytne závodníkům ke stažení a bude je používat k propagaci soutěže.
 • Na smazání nebo nepublikování fotografie lze podat žádost. Na fotografii musí být žadatel nebo jeho syn/dcera. Ředitel soutěže spolu s hlavním fotografem prozkoumají oprávněnost požadavku a provedou patřičné kroky.

Pravidla závodu Tour de Ralsko:

Obecná část:

 • Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
 • Závodníci jsou povinni mít při jízdě na hlavně helmu.
 • Závodníci jsou povinni řídit se pokyny organizátorů a dbát pravidel silničního provozu.
 • Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.
 • Závodník je zodpovědný za absolvování celé trati závodu. Při nedodržení je závodník diskvalifikován nebo penalizován.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností.
 • Pro účast závodníků mladších 18 let je nutný souhlas a prohlášení zákonných zástupců. Formulář je ke stažení na webových stránkách a bude k dostání v zázemí soutěže.
 • Při akreditaci je závodník povinen podepsat prezenční listinu.
 • Závodník nesmí blokovat jiného závodníka nebo činit náhlé změny směru tak, aby křížil dráhu jiného závodníka, a musí dodržovat ostatní zásady v duchu fair-play.
 • Závodník musí absolvovat celou trať tak, jak ji vyznačil pořadatel. Jestliže trať opustí, musí se na ni vrátit v tom místě, ve kterém ji opustil.
 • Sporné záležitosti, které nejsou řešeny pravidly, řeší pořadatel.
 • Nádoby na jídlo a nápoje, které jsou závodníkem používány během závodu, musí být z nerozbitných materiálů.
 • Závodník je povinen se chovat šetrně k životnímu prostředí a neodhazovat odpadky mimo trať (odhodit je tak, aby je mohli organizátoři bez problémů najít a uklidit).
 • V případě odstoupení ze závodu je závodník povinen tuto skutečnost bez prodlení oznámit pořadateli.

Elite start / skupina:

 • Elite skupina je skupina závodníků, která má vymezenou pozici na startu závodu (před ostatními závodníky) na trati Na plno. Všichni závodnici Elite skupiny startují ve stejný čas. Tedy tato výhoda je pouze poziční.
 • Elite skupina je omezená na 50 závodníků.
 • O zařazení do Elite skupiny musí závodník sám požádat při vyplňování online formuláře
  na registraci závodu Tour de Ralsko.
 • 30 závodníků z celkového počtu závodníků (50) je po online registraci zahrnuto dle výsledného času z uplynulého ročníku Tour de Ralsko. Tito závodníci mají přednostní právo.
 • Zbývajících 20 závodníků v Elite skupině je na uvážení organizátora. A to dle výsledků
  z minulých ročníku Tour de Ralsko a nebo dle zaslaných výsledků z jiných závodů podobného charakteru.
 • Do Elite skupiny je možnost se přihlásit pouze při online registraci a pozice je závodníkovi přidělena až po zaplacení online startovného.
 • O přiřazení či nepřiřazení do skupiny Elite se závodník dozví emailem, který mu přijde nejpozději do čtvrtka před závodem.

Pravidla pro cyklistický závod:

 • Závodník je povinen po celou dobu jízdy na kolem mít na hlavě helmu. Pokud bude přistižen při jízdě bez helmy bude diskvalifikován.
 • Závodník smí na trati jít pěšky a kolo vést nebo nést, avšak tak, aby nepřekážel.
 • Všichni závodníci musí mít přilbu bezpečně zapnutou od té chvíle, kdy sundají kolo
  ze stojanu (na začátku cyklistické části), až do chvíle, kdy kolo předají organizátorům
  (na konci cyklistické části).
 • V případě jízdy bez helmy bude závodník / tým diskvalifikován.
 • Závodník je zodpovědný za technický stav svého kola.
 • Kolo nesmí mít mechanismus, který by jej urychloval.
 • Závodník musí absolvovat celou trať s jedním kolem (bicyklem). Může však svépomocí nebo za pomoci jiného závodníka odstraňovat vzniklé závady, a to i výměnou jednotlivých součástí.
 • Délka cyklistické části je na trati Na plno cca 47 km a u trati Na pohodu 27 km.
 • Při míjení časomíry závodník dbá ve vlastním zájmu na to, aby byl časomírou zaznamenán – např. zpomalí, případně nahlásí své číslo.
 • Časový limit pro absolvování cyklistické části je stanoven na 4 hodiny u tratě Na plno 47 km a u tratě Na pohodu 27 km je časový limit 2 hodiny.

Diskvalifikace (vyřazení závodníka ze závodu):

 • Nastane-li případ, že závodník zásadním způsobem poruší výše uvedená Pravidla závodu, např. nepoužije cyklistickou přilbu či neabsolvuje celou trať.
 • Dále bude závodník diskvalifikován, pokud se chová nesportovně, např. uráží jiné závodníky nebo pořadatele.
 • Vyřazen ze závodu bude také závodník, který svým chováním vážně narušuje bezpečnost ostatních závodníků.
 • Diskvalifikace může být udělena i zpětně, nebylo-li možno z objektivních důvodů udělit diskvalifikaci okamžitě, nebo bylo-li porušení pravidel zjištěno později.

Protesty:

 • Protest je podáván proti chování závodníka nebo proti podmínkám závodu.
 • Závodník může podat písemný protest řediteli závodu se vkladem 300 Kč, nejdéle do 15 minut po vyvěšení neoficiálních výsledků a pod podmínkou, že tento protest již nebyl ředitelem projednáván a nebylo k tomu učiněno rozhodnutí. Protest řeší ředitel závodu a následně vydává rozhodnutí, které nemá odvolání.
 • Protesty týkající se způsobilosti závodníka a tratí musí být podány řediteli závodu před startem závodu. Závodník, proti kterému byl vznesen protest, může závodit. Rozhodnutí o protestu bude učiněno před vyhlášením výsledků závodu.
 • Závodník, který protestuje proti chování jiného závodníka nebo vybavení jiného závodníka, musí podat protest řediteli závodu písemně do 15 minut po dokončení závodu.
 • Protesty týkající se chyb v časomíře musí být doručeny řediteli závodu do 15 minut od zveřejnění neoficiálních výsledků.

Protest musí obsahovat tyto informace:

 • Údajně porušené pravidlo
 • Místo a přibližný čas údajného porušení
 • Osoby, které se údajného porušení zúčastnily
 • Jména a podpisy svědků údajné události
 • Popis údajné události včetně nákresu, je-li to možné