Pravidla a ustanovení závodu Tour de Ralsko

Pořadatel: Mimoňští Sršni z.s., IČ: 228 622 42, Střelnice 2277, 470 01 Česká Lípa, [email protected]

Ředitel závodu: Ondřej Litresits, tel.: 607 232 058, [email protected]

Termín konání: Sobota 17. července 2021 (závodí se za každého počasí)

Místo konání: Areál dostihové dráhy, město Mimoň (GPS 50.6527033N, 14.7163289E)

Přihlášky: Registrace budou otevřeny 17.7.2021

Kancelář závodu: V místě konání závodu v areálu dostihové dráhy

Start závodu: Náměstí 1. Máje, 471 24 Mimoň

Harmonogram závodního dne:

 • Akreditace závodníků v den závodu: 8:00 – 12:15 hod.
 • Začátek dětských závodů: 9:30 hod. (kategorie startují postupně)
 • Rozprava před závodem: 12:30 hod.
 • Start závodu: 13:00 hod.
 • Vyhlášení výsledků: 15:30 hod

Kategorie:

 • Muži do 19 let
 • Muži 20-29 let
 • Muži 30-39 let
 • Muži 40-49 let
 • Muži 50-59 let
 • Muži 60+
 • Ženy do 29 let
 • Ženy 30+

Dětské kategorie:

 • Odrážedla :...............................0-4 let (hromadný start, 2016 a mladší)
 • Bobíci, Bobice :.......................0-4 let (startují na kole, 2016 a mladší)
 • Předžáci, Předžákyně : ..........5 – 6 (2014 - 2015)
 • Žáci 1, Žákyně 1 :....................7 – 8 (2012 - 2013)
 • Žáci 2, Žákyně 2 :....................9 – 10 (2010 - 2011)
 • Mladší Žáci, Žákyně : ............11 – 12 (2008 - 2009)
 • Starší Žáci, Žákyně: ................13 – 14 (2006 - 2007)

Harmonogram Dětské závody:

 • Odrážedla : ..........................10:00
 • Bobíci, Bobice : ...................10:10
 • Předžáci, Předžákyně: ..........10:20
 • Žáci 1, Žákyně 1 : ................10:40
 • Žáci 2, Žákyně 2 : ................11:00
 • Mladší Žáci, Žákyně : .......... 11:30
 • Starší Žáci, Žákyně : .............12:00
 • Vyhlášení výsledků : ............. 12:30

Dětské závody se řídí pravidly seriálu Dětský MTB Cup.

Startovné:

 • 400 a 500 Kč v předprodeji, na místě je startovné o 100 Kč vyšší (tj. 600 Kč).
 • Startovné pro dětské závody je 100 Kč. Pokud jste registrováni do seriálu Dětský MTB Cup a máte zaplacené startovné na celý seriál závodů, ta startovné na na Tour de Ralsku neplatíte.
 • Pořadatel je oprávněn se rozhodnout, že startovné některým závodníkům odpustí.
 • Slevu ze závodu je možno uplatnit pouze při on-line registraci. Slevu nelze uplatnit na místě.
 • Zaplacené startovné je nevratné (pokud není závodník pojištěný)
 • Na uvítací tašku mají nárok pouze závodnici s online zaplaceným startovným.

Trať:

 • Délka trati je cca 45 km.
 • Organizátoři si vyhrazují možnost upravit část tratě závodu (max. 10%). O případné změně budou závodníci informováni v den závodu.
 • Věcné ceny jsou připraveny pro první tři závodníky z každé kategorie.

Fotografie:

 • Registrací na závod Tour de Ralsko souhlasí závodníci s pořizováním fotografií a jejich publikací pro prezentaci závodu a občanského sdružení.
 • Všechny fotografie, které budou pořízeny během závodu organizátory a dobrovolníky, jsou duševním majetkem občanského sdružení Mimoňští Sršni, které je bezplatně poskytne závodníkům ke stažení a bude je používat k propagaci soutěže.
 • Na smazání nebo nepublikování fotografie lze podat žádost. Na fotografii musí být žadatel nebo jeho syn/dcera. Ředitel soutěže spolu s hlavním fotografem prozkoumají oprávněnost požadavku a provedou patřičné kroky.

Pravidla závodu Tour de Ralsko:

Obecná část:

 • Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
 • Závodníci jsou povinni mít při jízdě na hlavně helmu.
 • Závodníci jsou povinni řídit se pokyny organizátorů a dbát pravidel silničního provozu.
 • Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.
 • Závodník je zodpovědný za absolvování celé trati závodu. Při nedodržení je závodník diskvalifikován nebo penalizován.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností.
 • Pro účast závodníků mladších 18 let je nutný souhlas a prohlášení zákonných zástupců. Formulář je ke stažení na webových stránkách a bude k dostání v zázemí soutěže.
 • Při akreditaci je závodník povinen podepsat prezenční listinu.
 • Závodník nesmí blokovat jiného závodníka nebo činit náhlé změny směru tak, aby křížil dráhu jiného závodníka, a musí dodržovat ostatní zásady v duchu fair-play.
 • Závodník musí absolvovat celou trať tak, jak ji vyznačil pořadatel. Jestliže trať opustí, musí se na ni vrátit v tom místě, ve kterém ji opustil.
 • Sporné záležitosti, které nejsou řešeny pravidly, řeší pořadatel.
 • Nádoby na jídlo a nápoje, které jsou závodníkem používány během závodu, musí být z nerozbitných materiálů.
 • Závodník je povinen se chovat šetrně k životnímu prostředí a neodhazovat odpadky mimo trať (odhodit je tak, aby je mohli organizátoři bez problémů najít a uklidit).
 • V případě odstoupení ze závodu je závodník povinen tuto skutečnost bez prodlení oznámit pořadateli.
 • Trasy závodu jsou pro všechny kategorie stejné.

Elite start / skupina:

 • Elite skupina je skupina závodníků, která má vymezenou pozici na startu závodu (před ostatními závodníky). Všichni závodnici Elite skupiny startují ve stejný čas. Tedy tato výhoda je pouze poziční.
 • Elite skupina je omezená na 50 závodníků.
 • O zařazení do Elite skupiny musí závodník sám požádat při vyplňování online formuláře na registraci závodu Tour de Ralsko.
 • 30 závodníků z celkového počtu závodníků (50) je po online registraci zahrnuto dle výsledného času
  z uplynulého ročníku Tour de Ralsko. Tito závodníci mají přednostní právo.
 • Zbývajících 20 závodníků v Elite skupině je na uvážení organizátora. A to dle výsledků z minulých ročníku Tour de Ralsko a nebo dle zaslaných výsledků z jiných závodů podobného charakteru.
 • Do Elite skupiny je možnost se přihlásit pouze při online registraci a pozice je závodníkovi přidělena až po zaplacení online startovného.
 • O přiřazení či nepřiřazení do skupiny Elite se závodník dozví emailem, který mu přijde nejpozději do čtvrtka před závodem.

Pravidla pro cyklistický závod:

 • Závodník je povinen po celou dobu jízdy na kolem mít na hlavě helmu. Pokud bude přistižen při jízdě bez helmy bude diskvalifikován.
 • Závodník smí na trati jít pěšky a kolo vést nebo nést, avšak tak, aby nepřekážel.
 • Všichni závodníci musí mít přilbu bezpečně zapnutou od té chvíle, kdy sundají kolo ze stojanu (na začátku cyklistické části), až do chvíle, kdy kolo předají organizátorům (na konci cyklistické části).
  V případě jízdy bez helmy bude závodník / tým diskvalifikován.
 • Závodník je zodpovědný za technický stav svého kola.
 • Kolo nesmí mít mechanismus, který by jej urychloval.
 • Závodník musí absolvovat celou trať s jedním kolem (bicyklem). Může však svépomocí nebo za pomoci jiného závodníka odstraňovat vzniklé závady, a to i výměnou jednotlivých součástí.
 • Délka cyklistické části je cca 45 km.
 • Při míjení časomíry závodník dbá ve vlastním zájmu na to, aby byl časomírou zaznamenán – např. zpomalí, případně nahlásí své číslo.
 • Časový limit pro absolvování cyklistické části je stanoven na 4 hodiny.

Diskvalifikace (vyřazení závodníka ze závodu):

 • Nastane-li případ, že závodník zásadním způsobem poruší výše uvedená Pravidla závodu, např. nepoužije cyklistickou přilbu či neabsolvuje celou trať.
 • Dále bude závodník diskvalifikován, pokud se chová nesportovně, např. uráží jiné závodníky nebo pořadatele.
 • Vyřazen ze závodu bude také závodník, který svým chováním vážně narušuje bezpečnost ostatních závodníků.
 • Diskvalifikace může být udělena i zpětně, nebylo-li možno z objektivních důvodů udělit diskvalifikaci okamžitě, nebo bylo-li porušení pravidel zjištěno později.

Protesty:

 • Protest je podáván proti chování závodníka nebo proti podmínkám závodu.
 • Závodník může podat písemný protest řediteli závodu se vkladem 300 Kč, nejdéle do 15 minut po vyvěšení neoficiálních výsledků a pod podmínkou, že tento protest již nebyl ředitelem projednáván a nebylo k tomu učiněno rozhodnutí. Protest řeší ředitel závodu a následně vydává rozhodnutí, které nemá odvolání.
 • Protesty týkající se způsobilosti závodníka a tratí musí být podány řediteli závodu před startem závodu. Závodník, proti kterému byl vznesen protest, může závodit. Rozhodnutí o protestu bude učiněno před vyhlášením výsledků závodu.
 • Závodník, který protestuje proti chování jiného závodníka nebo vybavení jiného závodníka, musí podat protest řediteli závodu písemně do 15 minut po dokončení závodu.
 • Protesty týkající se chyb v časomíře musí být doručeny řediteli závodu do 15 minut od zveřejnění neoficiálních výsledků.

Protest musí obsahovat tyto informace:

 • Údajně porušené pravidlo
 • Místo a přibližný čas údajného porušení
 • Osoby, které se údajného porušení zúčastnily
 • Jména a podpisy svědků údajné události
 • Popis údajné události včetně nákresu, je-li to možné